Pravidla:

 

 • Míč musí být dopraven ze základního bodu do cílové jamky každé dráhy nejmenším počtem úderů. Za každý úder se počítá bod.

 • Nedosáhne-li míč při prvním úderu jamku, hraje se dále z místa, kde se míč zastavil.

 • Uvázne-li míč na obrubě nebo na některé z překážek dráhy tak, že je další hra znemožněna, smí být přemístěn v pravém úhlu o 20 cm.

 • Vyskočí-li míč z dráhy:

  1. před některou z překážek, pokračuje se ve hře ze základního bodu.

  2. za některou z překážek, pokračuje se ve hře z onoho místa, kde míč opustil dráhu.

 • Vrátí-li se míč odrazem za základní bod, hraje se dále ze základního bodu.

 • Překročí-li míč jednou červenou čáru, hraje se dále z pole za červenou čárou.

 • Nedosáhl-li hráč se sedmi údery cílové jamky, obdrží sedm bodů. Ve hře se pak pokračuje na další dráze.

 • Při hře je nutno postupovat dle číselného označení hracích drah.

 • Vstup na dráhy není dovolen!

 • Každý hráč ručí za ztrátu a poškození sportovního nářadí.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode